SOPIMUSHDOT:

Päivitetty 30.5.2024

12 KK JÄSENYYS

1. Jäsenyys vahvistetaan, kun liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausimaksu on suoritettu sekä sopimus kuukausimaksun veloittamiseksi on tehty.
2. Jäsenyyden voi irtisanoa ensimmäisen 30 päivän aikana ilman irtisanomisaikaa. Maksettua liittymismaksua tai ensimmäisen kuukauden kuukausimaksua ei palauteta.
3. Jos jäsen purkaa jäsenyyden kesken 12 kk sopimuskauden, irtisanomismaksu on 9 € per kuukausi koko jäsenyyden ajalta. Irtisanomismaksuun lisätään liittymismaksu sekä liittymisen yhteydessä saadut alennukset. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Tällöin veloitamme vielä seuraavan kuukauden jäsenmaksun ja jäsenyys on voimassa vielä ko. kuukauden.
4. Jäsenyys edellyttää, että kuukausimaksu suoritetaan vähintään kahtenatoista (12) peräkkäisenä kuukautena, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuukausittain tai sen voi irtisanoa yhden kokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti irtisanoutumislomakkeella.
5. Jäsenen kuukausimaksu veloitetaan joka kuukauden 4. päivä e-laskuna tai suoramaksuna.
6. Mikäli e-laskusopimusta ei ole tehty tai maksua ei ole vahvistettu ja veloitus tililtä ei onnistu, asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostiin. Laskutuslisä on kaikissa muissa kuin e-laskussa 5 € / lasku. Mikäli kuukausimaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä on GOGO oikeutettu siirtämään maksun perimisen toiselle taholle ja maksuun lisätään mahdolliset perintäkulut.

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA JÄSENYYS

1. Jäsenyys vahvistetaan, kun liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausimaksu on suoritettu sekä sopimus kuukausimaksun veloittamiseksi on tehty.
2. Jäsenyyden voi irtisanoa ensimmäisen 30 päivän aikana ilman irtisanomisaikaa. Maksettua liittymismaksua tai ensimmäisen kuukauden kuukausimaksua ei palauteta.
3. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan. Jäsenyyden voi irtisanoa yhden kokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti irtisanoutumislomakkeella.
4. Jäsenen kuukausimaksu veloitetaan joka kuukauden 4. päivä e-laskuna tai suoramaksuna.
5. Mikäli e-laskusopimusta ei ole tehty tai maksua ei ole vahvistettu ja veloitus tililtä ei onnistu, asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostiin. Laskutuslisä on kaikissa muissa kuin e-laskussa 5 € / lasku. Mikäli kuukausimaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä on GOGO oikeutettu siirtämään maksun perimisen toiselle taholle ja maksuun lisätään mahdolliset perintäkulut.

VUOSIJÄSENYYS

1. Jäsenyys hyväksytään, kun liittymismaksu ja vuosijäsenyys on kokonaisuudessaan maksettu.
2. Maksettuasi vuosijäsenyyden kokonaisuudessaan jäsenyys on voimassa vuoden alkamispäivästä lukien ilman irtisanoutumisaikaa tai purkumahdollisuutta.
3. Vuosijäsenyyden päättyessä jäsenelle lähetetään automaattisesti lasku uudesta vuosijäsenyydestä. Jäsenyyden voi uusia maksamalla laskun, tai jäsenyystyyppiä voi muuttaa tai jäsenyyden irtisanoa ilmoittamalla siitä omaan keskukseen.
4. Vuosijäsenyys on määräaikainen ja siitä ennakkoon maksettua maksua ei palauteta kokonaan tai osittain.

YLEISET JÄSENYYSEHDOT

1. Maksutavat Jäsenyyden liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausimaksu tai vuosijäsenyyden maksu suoritetaan aina liittymisen yhteydessä. Kuukausijäsenyyksissä maksu tapahtuu kuukausittain e-laskuna tai suoramaksuna ja tämä jäsensopimus toimii ennakkoilmoituksena maksusta. Jos jäsenen e-laskuosoitteeseen tai suoramaksutiliin tulee muutoksia, tulee asiakkaan tehdä uusi e-laskusopimus uudessa verkkopankissa. Paperilaskuihin lisäämme 5 € laskutuslisän. Sekä kuukausijäsenyyttä että vuosijäsenyyttä voi maksaa osaksi GOGOn hyväksymillä liikuntaseteleillä; seteleillä suoritettuja maksuja ei palauteta rahana.
2. Yritysetuisuudet Jäsenen solmima jäsensopimus on henkilökohtainen ja mahdollisen yritystuen peruuntuminen ei vaikuta jäsenen omaan henkilökohtaiseen jäsenyyteen. Jos jäsenen työnantajan tuki loppuu, veloitamme tämän osuuden jatkossa jäseneltä itseltään.
3. GOGO Expressin jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle.
4. Jäsenyydessä ei ole taukomahdollisuutta. Tauko raskauden, armeijan tai vakavan sairauden vuoksi on mahdollinen siten, että taukoaika hyvitetään jäsenyysaikana sen jälkeen, kun ensimmäinen 12 kuukautta jäsenyyttä on maksettu.
5. GOGO pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutokset informoidaan asiakkaille 1 kalenterikuukauden ilmoitusajalla. Arvonlisäveromuutokset tai mahdollisten muiden viranomaistoimien aiheuttamat hinnankorotukset voidaan lisätä jäsenyyshintoihin ilman erillistä ilmoitusta.
6. GOGO voi irtisanoa jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai kuntosalin ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi. Jäsen on velvollinen noudattamaan voimassa olevaa salietikettiä.
7. Liikunta GOGOssa tapahtuu omalla vastuulla. GOGO ei ole vastuussa henkilövahingoista, jotka tapahtuvat liikuntakeskuksessa oleskelun aikana ja jäsen on itse vastuussa siitä, että on sellaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että voi käyttää GOGOn palveluja.
8. GOGO ei vastaa jäsenen henkilökohtaisesta omaisuudesta. Arvoesineiden säilytys on jäsenen omalla vastuulla myös lukituissa kaapeissa.
9. Liittymistarjouksen voi hyödyntää vain kerran.
10. Ensimmäinen kulkutunniste on jäsenelle maksuton. Toisesta ja seuraavasta veloitamme 5 €/kpl. Kulkutunniste tulee palauttaa vastaanottoon jäsenyyden päättyessä.

11. Jäsenyys on henkilökohtainen ja kulkuoikeus salille koskee ainoastaan jäsenyyden haltijaa. Jäsenyys on yhteydessä. Jäsenyyden haltija on vastuussa sen asianmukaisesta käytöstä. Mikäli jäsenen kulkuoikeutta jäsenen jäsenyys katkaistaan välittömästi, eikä mahdollisia etukäteen maksettuja maksuja palauteta. Lisäksi jäseneltä peritään väärinkäyttötapauksissa 200 € sakkomaksu.
12. Jäsen on itse velvollinen huolehtimaan, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla.
13. Henkilötietojen käsittely: Jäsen hyväksyy, että jäsensopimuksen tiedot kerätään GOGO Expressin asiakasrekisteriin. Tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa jäsenelle GOGOn tarjolla olevista palveluista. GOGOssa on tallentava kameravalvonta turvallisuussyistä. Jäsen hyväksyy, että hänestä otetaan kuva kulunvalvontaa varten. Kuvaa käytetään asiakkaan tunnistamiseen.

GOGO:lla on käytössään e-lasku jäsenten kuukausittaisten harjoittelumaksujen veloittamiseen. Näin otat e-laskun käyttöön:

1. Kytke e-lasku omassa verkkopankissasi valitsemalla laskuttajalistasta GOGO Express Oy

2. Katso ennakkomaksukuitistasi tai sirukortistasi jäsennumerosi (asiakaskoodi) ja syötä se kysyttyyn kohtaan

3. Valitse kohta ”maksu menee automaattisesti joka kuukausi tililtä”. Mikäli automaattisen maksatuksen palvelua ei ole valittu tule asiakkaan vahvistaa e-lasku maksuun joka kuukausi laskun saapuessa. Valitessasi automaattisen kuukausittaisen veloituksen, saat joka kuukausi maksusta ilmoituksen hyvissä ajoin ennen maksupäivää nettipankkiisi.

Mikäli tililtäsi veloitetaan useamman kuin yhden henkilön harjoitusmaksu, tulee sama valtuutus tehdä toisen kerran ja syöttää toisen laskutettavan jäsennumero kysyttyyn kohtaan. Mikäli e-laskusopimusta ei tehdä tai maksua ei ole vahvistettu on GOGO oikeutettu siirtämään maksun perimisen toiselle taholle ja maksuun lisätään mahdolliset perintäkulut.

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, GOGO Express Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle.

  1. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.
  2. Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy, y-tunnus: 2122839-7

Ohjelmakaari 10

40500 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

  1. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Powered by DL Prime Online (www.dlsoftware.com)